Malermestrene AS
© 2018 Malermestrene post@malermester.no
Malermestrene AS er en profesjonell aktør, når det gjelder restaurering og rehabilitering av gamle bygg og bygårder.

Det har vært mangel på oppmerksomhet av drift og vedlikehold av gamle bygårder, noe som har gitt et stort etterslep. Vi vet at riktig vedlikehold av fasaden fører til bedre økonomi for eiendomsbesittere, borettslag, sameier og kommunene. Generelt er det et stort etterslep når det kommer til elektriske anlegg, rørarbeid, fasader og infrastruktur.Vi har samarbeidspartnere vi kan koble på, for å levere en totalpakke.

Det er en investering
Oppussing kan være en god investering over tid. Gamle fasader med dårlig vedlikehold, resulterer ofte i store unødvendige kostnader. Fuktskader og dårlig rengjøring er ofte årsaken til at fasader smuldrer opp. Dette skaper farlige situasjoner! Dersom noe faller fra fasaden kan styret og gårdeier bli ansvarlig for følgeskader. Det er en investering og ta vedlikeholdet av fasaden seriøst.

Vi vet at mange gårdeiere vegrer seg for å pusse opp fasaden, da det er generell mangel på kompetanse rundt rehabilitering. Vi har høy kompetanse på dette feltet og har mange referanseobjekter. Referanser.Det er lett å fokusere mye på fasader når det kommer til rehabilitering, nettopp for å unngå farlige situasjoner og spare penger ved god planlegging. Lettvinte og billige løsninger kan virke som en god ide, men det er det sjelden. Ved jevnt vedlikehold vil du spare kostnader på sikt og unngå farlige situasjoner.  Rehabilitering innebærer også maling og gulvrehabilitering av næringsbygg/lokaler.

Vi utfører 
● Fjerning av maling, oppmaling, mur/pussutbedringer
● Fuktbehandling av fasader med gode systemer
● Betongrehabilitering med preventive overflatebehandlinger
● Tilleggsisolering med pussbaserte systemer og platekledninger
● Panelutskifting.
● Høytrykksrengjøring, impregnering av mineralsk underlag
● HMS/Kvalitetssikringsmanual og Intern/Egenkontroll
● Pussarbeid og maling$$gal$$